[tatsu_section bg_color= '{"id":"swatch:green","color":"#4CAF50"}' bg_image= "https://triplere.net/wp-content/uploads/2021/06/service-pages-02-scaled.jpg" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= '{"d":"scroll"}' bg_position= '{"d":"center center"}' bg_size= '{"d":"cover"}' bg_animation= "none" padding= '{"d":"120px 0px 120px 0px","l":"90px 0px 90px 0px","m":"100px 0px 56px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "screen" section_height_type= "auto" custom_height= '{"d":"80vh"}' vertical_align= "center" top_divider= "none" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" top_divider_height= '{"d":"100"}' top_divider_position= "above" bottom_divider_height= '{"d":"130","m":"64"}' bottom_divider_position= "below" top_divider_color= "#ffffff" bottom_divider_color= "#ffffff" invert_top_divider= "0" invert_bottom_divider= "0" flip_top_divider= "0" flip_bottom_divider= "0" section_id= "" section_class= "" section_title= "" offset_value= "0px" full_screen_header_scheme= "background--dark" overflow= "" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" set_featured_image_as_bg= "0" key= "grlnkvi8n5a2ndfg"][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "medium" column_spacing= "px" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "0" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0px" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/1" key= "grlnkvi9ex107q3x"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "none" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":100,"l":100,"t":100,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":"100","m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":"100","m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":"50","m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":"50","m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/1" key= "grlnkvia6pq3poq"][tatsu_text bg_color= "" color= "rgba(255,255,255,1)" max_width= '{"d":"100"}' wrap_alignment= "center" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 30px 0px"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" text_typography= '{"d":{"font-family":"google:Cairo","font-variant":"700","text-transform":"none","font-size":"40px","line-height":"","letter-spacing":""}}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "grlnkviayhap6is1"]

رسالة الشركة

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]
رسالة من المدير التنفيذي      م/ أحمد حسن يوسف      نعمل بجد في تريبل ري من أجل تحقيق هدفنا، أن نرى مصر بدون أضرار المخلفات اإللكترونية

وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع إدارة المخلفات الصلبة والخطرة.

في مطلع عام 2018 بدأت تريبل ري أولى خطواتها في مجال إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية، الكهربائية، الميكانيكية، والمعدنية، باعتماد من وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة اإلتصاالت، ووزارة التجارة والصناعة الداخلية. ومع إنطالقتنا كان مصنع تريبل ري، أول مصنع في مصر يحصل على شهادة 14001-ISO في اإلدارة البيئية.

ونعمل في تريبل ري على عدة محاور أهمها:

– تحقيق التنمية المستدامة ودعم االقتصاد الوطني من خالل توفير المواد الخام، واالستفادة من الثروات المهدرة من خالل إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية، الكهربية، الميكانيكية، والصلبة في العملية الصناعية من جديد.

– العمل على زيادة الوعي البيئي للشركات والمؤسسات من خالل توفير وسائل آمنة للتخلص من المخلفات الصلبة والخطرة. – االلتزام بالقوانين واإلجراءات الوقائية المنصوص عليها في كافة القوانين المحلية.

– تدريب وتأهيل كوادر ناجحة تستطيع أن تعمل على تطبيق اإلجراءات االحترازية في التعامل مع المخلفات بصفة عامة. 

المدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة مهندس أحمد يوسف

 

يمكنك التواصل معنا بسهولة من هنا (:

FR